Bộ môn Nghiên cứu cây Thức ăn gia súc

Bộ môn: Cây Thức ăn Gia súc  

Trưởng BM : ThS.  Võ Văn Quang 

1. Chức năng:

Bộ môn Cây Thức ăn Gia súc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc. Có chức năng bảo tồn lưu giữ tài nguyên di truyền cây đậu tương, cây ngô và các loại cây cỏ khác làm thức ăn gia súc theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu phát triển của các tỉnh phía Nam trong từng thời kỳ.

2. Nhiệm vụ:

* Cây đậu tương

- Thu thập, duy trì, bảo tồn nguồn gen. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng gen phục vụ cho công tác chọn tạo giống đa mục tiêu.

- Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương năng suất cao, phù hợp trong ứng dụng cơ giới hoá sản xuất, phục vụ mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương năng 1,5- 2,5 tấn/ha, chịu hạn khá cho vùng nhờ nước trời; Giống đậu tương năng suất 2,5- 3 tấn/ha, ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, thích hợp cho vùng thâm canh và giống có hàm lượng protein cao từ 33- 36%; lipid từ 18- 24% phụ vụ cho chế biến thực phẩm.

- Sưu tập và phát triển các giống đậu tương rau phục vụ cho ăn tươi và xuất khẩu.

* Cây ngô:

- Bảo tồn và lưu giữ tập đoàn nguồn gen của các giống ngô tẻ, nếp và ngô đường.

- Kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ sinh học trong chọn tạo giống, kể cả chuyển gen phổ biến như chịu thuốc trừ cỏ, kháng sâu đục thân, một số bệnh virus và chịu được các yếu tố phi sinh học như hạn, chua phèn, mặn. Phục vụ mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả tại các tỉnh phía Nam. 

- Thu thập nguồn nguyên liệu theo định hướng con lai cho năng suất cao ổn định, chống đổ, chịu hạn, ít nhiễm sâu bệnh, ngắn ngày, thích ứng rộng. Đáp ứng đa mục tiêu vừa năng suất hạt cao vừa sinh khối lớn chế biến làm thức ăn chăn nuôi. Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các tỉnh phía Nam.

- Nghiên cứu áp dụng quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) trên cây ngô. Nhằm xác định được kỹ thuật đồng bộ áp dụng trong sản xuất ngô lai hiện nay. Giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất ngô đồng thời nâng cao thu nhập cho người trồng ngô.

- Thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế, địa phương trong cả nước

* Cây Thức ăn Gia súc

- Sưu tầm, thu thập, lưu giữ nguồn gen và phát triển cây thức ăn gia súc.

3. Khả năng hợp tác:

- Hợp tác với mọi thành phần kinh tế, có tiềm năng phát triển để sản xuất kinh doanh các sản phẩm giống ngô lai và đậu tương mới nghiên cứu nhằm phục vụ sản xuất.

- Phối hợp với các Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về kỹ thuật trồng ngô và đậu tương.

- Kết hợp với các công ty kinh doanh, nông trại chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong nghiên cứu sản xuất ngô lai và đậu tương.

4. Địa chị liên hệ:

Bộ môn Cây Thức ăn Gia súc

Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc

Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.868402

 

Danh sách các thành viên Bộ môn Cây Thức ăn Gia súc

TT

Họ tên, học vị, chức vụ

Chức vụ

Email

1

   ThS. Võ Văn Quang

Trưởng Bộ môn

quangvanvo33@yahoo.com

2

   ThS. Võ Như Cầm 

 Phó Trưởng Bộ môn

nhucam@gmail.com

3

   KS. Phạm Văn Ngọc

Nghiên cứu viên

Phamvanngoc61@gmail.com

4

   KS. Trần Hữu Yết

Nghiên cứu viên

huuyet@yahoo.com

5

   ThS. Nguyễn Thị Bích Chi

Nghiên cứu viên

                 bichchigl@gmail.com 
6   ThS. Phạm Thị Ngừng Nghiên cứu viên
phamthingung161@gmail.com
 

 

 

   ThS. Nguyễn Thị Bích Chi

Nghiên cứu viên

                 bichchigl@gmail.com 

 

Bộ môn Nghiên cứu cây Thức ăn gia súc Bộ môn Nghiên cứu cây Thức ăn gia súc

10/ 10 - 3318 phiếu bầu
Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc
Địa Chỉ: Xã Hưng Thịnh, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Ðiện Thoại: (0251) 3678839; 3868279; 3868146
Fax: (0251) 3868632
Email: trungtamhungloc.harc@gmail.com
 
Online Trực tuyến :  2
Online Hôm nay:  276
Online Hôm qua:  648
Online Tất cả:  5940778
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng